Start, Allmän info och Kontakter

Nyheter och allmän info 

Läs DNs artikel om vår satsning på vindkraft

(2023-10-15)

Klicka på bilden eller här !

_________________________________________________________________________

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

(2021-11-21)

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

 

Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt.


Strategin fokuserar på en utvecklad planeringsprocess för vindkraft


Läs även utredningen "Rättssäker prövning", SOU 2021:53

 

samt Svensk Vindenergis yttrande och Länsstyrelsen i Västerbottens yttrande på SOU 2021:53_________________________________________________________________________

Aktuell rapport från "Hela Sverige ska Leva"

(Publicerad 2020)


En ständig pågående diskussion är frågan om naturresurser. Vad de genererar, vad utvinningen av naturresurser egentligen ger tillbaka till de områden som berörs och om det finns andra sätt att se på fördelningen av vinsterna än de som tillämpas i Sverige?
I den här rapporten undersöker man de fyra naturresursbaserade näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring - vilka värden som skapas och hur de beskattas. Rapporten visar också var resurserna skapas och var man beslutar om dem.


Läs mer >>


_________________________________________________________________________

Aktuell rapport från Vindval

(Publicerad 2018)

_________________________________________________________________________

Vindkraften i samhället - Vindvals lägesrapport 2016

(2016-03-15)

Anna Skarin är forskare vid SLU,

avdelning Renskötsel. Hon har

deltagit i Vindvals syntesarbete om

vindkraft och landlevande däggdjur och

ledde projektet Renar och Vindkraft, studie från anläggningen av två vindkraftparker i Malå sameby.


Sedan 2009 har Anna Skarin, SLU, med medarbetare i olika projekt genomfört studier i tre olika områden.

Det senaste projektet avslutades i december 2015 och har undersökt hur renar och rennäring påverkas under

driftsfasen.

Studierna visar att renarna kan påverkas av vindkraft i driftsfas och det verkar inte heller som om renarna i dessa områden vänjer sig vid vindkraftsparkerna.


Läs hela rapporten men särskilt sidorna 21-26

_________________________________________________________________________

Västra Götaland, Jämtland och Västerbotten toppar vindkraftslistan

Under första halvåret 2015 ökade antalet vindkraftverk* i drift i Sverige med 133 stycken. Länet med mest vindkraft är Västra Götaland. På andra plats kommer Jämtland och på tredje plats Västerbotten


Läs mer på Svensk Vindenergis hemsida


Vindkraftens påverkan på människors intressen


Denna populärvetenskapliga broschyr bygger på syntesrapporten "Vindkraftens påverkan på människors intressen".


Broschyren är framtagen inom kunskapsprogrammet Vindval som samlar in, bygger upp och förmedlar fakta om vindkraftens påverkan på människa och miljö. Vindkraften medverkar till en nödvändig utveckling av förnybar energi. Samtidigt påverkar den människors intressen.


Underlaget till broschyren är en sammanställning av forskning som tar upp buller, skuggor, reflexer, landskapsanalys, upplevelsevärden, natur och kulturmiljö, effekter på sysselsättning och servicenäring, attityder, deltagande och medborgarsamverkan


>> Läs utredningen


_________________________________________________________________________


Malå i topp ! 
 


Läs mer >>

 

_________________________________________________________________________


Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar är publicerad!


 
 Ladda ner hela rapporten >>


_________________________________________________________________________


SLU har sammanställt sin forskning gällande


"Störningar på ren -  med perspektiv på etableringar av vindkraft i renskötselområdet"

 


Bilden visar: Renarnas hemområden under

kalvningsperioden 12 maj – 18 juni 2008 samt


schematiskt de identifierade möjliga vandringskorridorerna över Mörttjärnvägen och

Grundträskvägen.


 


Läs mer i SLUs rapport >>


_________________________________________________________________________


Informationsfilmer från Vindval


Vindvals forskning presenteras i 18 filmade reportage och forskarintervjuer om vindkraftens påverkan på människa, natur och miljö.


>> Se mer info och filmer

_________________________________________________________________________


Forskarrapport spillningsinventering


(nov 2011)


Forskarrapporten "En metodbeskrivning av datainsamling och analys för att studera renens habitatval i relation till vindkraftutbyggnader" genomförs bla runt vindkraftparkerna Storliden / Jokkmokksliden


Läs hela rapporten >>> 

_________________________________________________________________________Ta del av den samhällsekonomiska kalkylen av en vindkraftpark på 20 verk!


Utredningen är utförd av IUC Sverige AB på uppdrag av INNOVATUM TEKNIKPARKSe hela presentationen>>
 


 

 

 VindByar Ekonomisk förening bidrar till utvecklingen i byarna Mörttjärn, Springliden och Lainejaur med hjälp av resurser som skapas i vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun.


VindByar har samarbetsavtal med Skellefteå Kraft


KONTAKTER


VindByar, Ekonomisk förening

c/o Roland Lundqvist

Springliden 11

939 94 Malå


tel +46 70 34 11 344

e-post: info@vindbyar.seOrgnr: 769620-1768

Bg 431-9265AKTUELL MÖTESPLAN

Ladda ner aktuell mötesplanLÄNKAR


- Springlidens byaförening


- Mörttjärns byaförening


- Lainejaurs byaförening
- Byaföreningarnas förstudie år 2005


- Skellefteå Krafts förstudie år 2007


_______________________________