Tidigare Nytt

VindByar ekonomisk förening

Tidigare Nytt

Kallelse till föreningsstämma

 

Tid: Måndag 13 mars 2017 kl 18.00

 

Plats: Byastugan i Springliden

 

På programmet:

 

1. Vi börjar med att äta köttsoppa!

2. Information om vindkraftparkerna

3. Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

4. Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna

 

Alla boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur är välkomna till stämman.

Anmäl senast 9 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!

 

Se inbjudan som anslås på byarnas anslagstavlor

Kallelse till föreningsstämma

 

Tid: Måndag 14 mars 2016 kl 18.00

 

Plats: Byastugan i Springliden

 

På programmet:

 

1. Vi börjar med att äta köttsoppa!

2. Information om vindkraftparkerna

3. Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

4. Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna

 

Alla boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur är välkomna till stämman.

Anmäl senast 10 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!

 

Se inbjudan som anslås på byarnas anslagstavlor

Kallelse till föreningsstämma

 

Tid: Måndag 16 mars 2015 kl 18.00

 

Plats: Byastugan i Springliden

 

På programmet:

 

1. Vi börjar med att äta köttsoppa!

2. Skellefteå Krafts informerar om

- hur vindkraftsparken går

- vilka planer Skellefteå Kraft har för att minska antalet strömavbrott i framför allt Springliden och Mörttjärn

3. Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

4. Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna

Alla boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur är välkomna till stämman.

Anmäl senast 13 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!

 

________________________________________________________________________

 

VindByars utvecklingsinsatser under 2012

 

VindByar, ek förening har under 2012 bidragit till utvecklingen i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur genom att:

•hyra byastugorna för utvecklingsmöten

•köpa ny och modern badbrygga till badplatsen på Lainejaurudden

•installera jordvärme och golvvärme i byastugan i Springliden

•ta delar av kostnaden för att förlänga elljusspåret i Springliden

•anlägga grillplats intill byastugan i Springliden

 

Stora satsningar alltså på Springliden det här året. Kommande år är det tänkt att satsningar i Mörttjärn och Lainejaur ska prioriteras!

 

_________________________________________________________________________

 

SPFs veteraner gjorde studiebesök hos Vindbyar

 

Läs hela artikeln om SPFs studiebesök hos Vindbyar den 30 maj !

 

Läs mer>>>>

_________________________________________________________________________

Allmänhetens dag 28 april

 

Lockade ett 100-tal som kom i två bussar upp till vindkraftverk nr 11 på Storliden!

 

Besökarna fick först information om vindkraftparkerna av Skellefteå Kraft, sen möjlighet att kika in i ett av kraftverken.

 

Byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur serverade därefter kaffe och kaka!

 

________________________________________________________________________

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma verksamhetsåret 2011

 

Tid: 19 mars 2012 kl 19.00

 

Plats: Springlidens byastuga

 

Information om

 

• planerad invigning av vindkraftsparkerna

• nya stadgarna mm

• förslag att köpa pensionärshus

• info om planer att plantera fisk

• hyresavtal med byaföreningarna

 

Därefter genomförs ordinarie föreningsstämma.

________________________________________________________________________

 

Alla arton vindkraftverk är nu i drift

 

(dec 2011)

 

Innebär att de flesta vindkraftsbyggarna har åkt härifrån. De som är kvar är i huvudsak personal från Nordex, Skellefteå Kraft och SEU.

 

Vid det nybyggda ställverket mellan vindkraftsparkerna finns personalutrymmen och kontor för kvarvarande vindkraftsbyggare och driftpersonal.

 

________________________________________________________________________

 

VindByar har fått nya stadgar

 

(2011-10-24)

 

Nu har Bolagsverket godkänt Vindbyars nya stadgar.

Läs mer >>

________________________________________________________________________

 

Föreningsstämma 17 mars 2014

 

Boka in VindByars föreningstämma måndag

 

17 mars 2014.

 

Mer info kommer senare!

________________________________________________________________________

Kallelse till föreningsstämma!

 

Tid: Måndag 18 mars 2013 kl 18.00

 

Plats: Byastugan i Springliden

 

På programmet:

 

Vi börjar med att äta köttsoppa!

Skellefteå Krafts ledning berättar om hur vindkraftsparken går – och förhoppningsvis att man uppskattar samarbetet med oss

Styrelsen redogör för vad vi hittills åstadkommit med bygdepengen

Föreningsstämma med upplägg enligt stadgarna

Anmäl senast 15 mars till Barbro, 0953-50022 om du vill äta köttsoppa!

 

________________________________________________________________________

 

Läs rapporten "Vindkraft i sikte" !

 

Utredningen har ställt sig frågan "Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?"

 

Läs mer>>>>>>

 

________________________________________________________________________

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 

verksamhetsåret 2010

 

 

Tid: 25 april 2011 kl 19.00

 

Plats: Springlidens byastuga

 

Information om

 

• Byggläget

• Nya stadgar

 

• Länsprojekt för elnät för vindkraft

 

Därefter genomförs ordinarie föreningsstämma.

 

________________________________________________________________________

 

Jättekranen är på plats!

 

Nu är kranen, som ska användas för att montera vindkraftverken, på plats!

 

Kranen som just nu står mitt uppe på Jokkmokksliden kan ses från långt håll och det kommer naturligtvis vindkraftverken också att göra.

________________________________________________________________________

 

Läs Skellefteå Kraft Elnäts miljö-konsekvensbeskrivning

 

för nyanläggning av145 kV-luftkraftledning från Lainejaur till Rackejaur

 

________________________________________________________________________

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 

28 februari 2010

 

Tid: 28 februari kl 18.00

 

Plats: Springlidens byastuga

 

Information om

 

• Byggläget

• Avtalsförslaget för ersättning till Springliden, Mörttjärn och Lainejaur

• Nya stadgar

________________________________________________________________________

 

Nu har bygget på Jokkmokksliden börjat!

 

(2010-02-18)

 

På vägen upp till berget syns spåren av den första grävmaskinen! Fler lär komma!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

Kallelse till extra föreningsstämma

 

10 januari 2010

 

Styrelsen för VindByar ek förening kallar till extra föreningsstämma för att behandla styrelsens förslag till avtal med Skellefteå Kraft om

 

- årlig intrångsersättning

 

istället för

- andelsförening för hyra av kapacitet i vindkraftspark

 

Tid: 10 januari kl 18.00

 

Plats: Springlidens byastuga

 

Fast boende i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur samt medlemmar i VindByar är välkomna till mötet.

Dagordningen för mötet skickas ut till dessa.

________________________________________________________________________

Kallelse till föreningsstämma 23 augusti 2009

 

VindByar Ekonomiska förening kallar till första ordinarie föreningsstämma

 

Tid: 23 augusti, kl 18.00

 

Plats: Springlidens byastuga

 

Läs mer:

 

- Affisch

 

- Kallelse och handlingar för mötet

 

________________________________________________________________________

 

Samråd om kraftledningar för vindkraft

 

Skellefteå Kraft genomförde den 24 maj 2009 samråd om kraftledningar för distribution av el från vindkraftsparkerna Storliden och Jokkmokksliden.

 

Mötet hölls i byastugan i Springliden

 

Se karta med ledningssträckning >